Friday, 27 June 2014

Thistle & heather what they have in common? | Oset i wrzos co mają wspólnego?

EN: Scotland’s famous flower, as we know is the thistle, but...
Yes, there is a ‘but’ here, because in Scotland is the other famous plant such a heather.
Yes, in Scotland you may admire a beautiful heathlands.

I’ve been in Pitlochry lately, and during my journey I have seen the heathlands; however, not bloomed yet. I think later in the year, the Pitlochry area will look just charmingly.

During my visit in Pitlochry, I have discovered one more important thing about heather.
Did you know that there are gems made from heather, and the jewellery from these gems?
I didn't know either... So, below it is the entire process, and on the right hand side, there are pictures, just click to enlarge:
 1. collecting the heather
 2. cutting the heather
 3. cleaning the heather
 4. dyeing the heather
 5. compressing the heather in the press
 6. cutting block
 7. turning the heather to make shaped pieces
 8. machining the jewellery
 9. sanding a heather heart
 10. lacquering the pieces
 11. fitting the pieces
To read more visit this website: www.heathergems.com

PL: Kwiatem Szkocji, jak wiemy, jest oset, ale...
Tak, to jest jedno "ale", ponieważ w Szkocji jest inna roślina, z której słynie Szkocja: wrzos. Tak, w Szkocji można podziwiać piękne wrzosowiska.

Byłam ostatnio w Pitlochry i podczas mojej podróży widziałam wrzosowiska; jednak wrzosy jeszcze nie kwitły. Myślę, że w jesienią, jak już zakwitną obszar Pitlochry będzie wyglądał uroczo.

Podczas mojej wizyty w Pitlochry, odkryłam jeszcze jedną ważną rzecz o wrzosach.
Czy wiedzieliście, że z wrzosu wykonuje się ‘kamienie’, a z nich biżuterię?
Ja także nie wiedziałam... Tak, poniżej opisany jest cały proces, a zdjęcia z tego procesu obok, wystarczy kliknąć, aby je powiększyć:
 1. zbieranie wrzosu
 2. cięcie wrzosu
 3. czyszczenie wrzosu
 4. barwienie wrzosu
 5. ściskanie w prasie wrzosu
 6. cięcie bloków
 7. toczenie wrzosu
 8. obróbka biżuterii
 9. szlifowania wrzosu
 10. lakierowanie elementów
 11. montaż elementów 
Aby dowiedzieć się więcej na ten temat odwiedź te stronę WWW: www.heathergems.com© Photos MS Web Studio 'Marita'
 

Friday, 20 June 2014

Design Agencies - are they all the same? | Agencje projektowe - czy wszystkie są takie same?

EN: Today, I want to write a little bit about design agencies. As you may know, Web Studio 'Marita' it's a kind of design agency as well as Thistle Displays. However, there are differences between these both design agencies. Of course, we have also a lot in common too, but the differences make us unique.
So, below in the table is the comparison:

PL: Dzisiaj chcę troszeczekę napisać  o agencjach projektowych. Jak wiadomo Web Studio 'Marita' jest rodzajem agencji projektowej, jak i Thistle Displays. Jednakże, istnieją różnice pomiędzy tymi firmami. Oczywiście, mamy również wiele wspólnego, ale to właśnie różnice sprawiają, że obie firmy są wyjątkowe.
Poniżej, w tabeli, jest porównanie:

Web Studio 'Marita' Thistle Displays
Main services that differ both design agencies

/
Usługi, które odróżniają obie firmy
Common services/products
/
Podobne usługi obu firm
The most important things we have in common
/
Najważniejsze wspólne aspekty obu firm
High quality of our works & taking care of customers satisfaction regarding our products & services

 /

Wysoka jakość naszych prac i usług oraz dbanie
o zadowolenie klientów zarówno z naszych usług,
jak i produktów

EN: Summarising, there are a lot of design agencies around, so choose the creative one, and that one that cares about your needs & quality of the services & products.

PL: Podsumowując, istnieje wiele agencji projektowych, tak więc wybierz tę najbardziej kreatywną, ale taką, która jednocześnie dba o swoich klientów w ramach jakości usług i produktów.